horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语


李白捣衣篇

闺里佳人年十馀,颦蛾对影恨离居。忽逢江上春归燕, 
衔得云中尺素书。玉手开缄长叹息,狂夫犹戍交河北。 
万里交河水北流,愿为双燕泛中洲。君边云拥青丝骑, 
妾处苔生红粉楼。楼上春风日将歇,谁能揽镜看愁发。 
晓吹员管随落花,夜捣戎衣向明月。明月高高刻漏长, 
真珠帘箔掩兰堂。横垂宝幄同心结,半拂琼筵苏合香。 
琼筵宝幄连枝锦,灯烛荧荧照孤寝。有便凭将金剪刀, 
为君留下相思枕。摘尽庭兰不见君,红巾拭泪生氤氲, 
明年若更征边塞,愿作阳台一段云。

李白少年行

感谢您访问本站。