horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白估客行

海客乘天风,将船远行役。譬如云中鸟,一去无踪迹。

李白捣衣篇

感谢您访问本站。