horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白忆襄阳旧游,赠马少府巨 

昔为大堤客,曾上山公楼。开窗碧嶂满,拂镜沧江流。 
高冠佩雄剑,长揖韩荆州。此地别夫子,今来思旧游。 
朱颜君未老,白发我先秋。壮志恐蹉跎,功名若云浮。 
归心结远梦,落日悬春愁。空思羊叔子,堕泪岘山头。

对雪献从兄虞城宰

感谢您访问本站。