horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白对雪献从兄虞城宰 

昨夜梁园里,弟寒兄不知。庭前看玉树,肠断忆连枝。

李白访道安陵遇盖还为余造真箓

感谢您访问本站。