horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白赠别从甥高五

鱼目高泰山,不如一玙璠。贤甥即明月,声价动天门。 
能成吾宅相,不减魏阳元。自顾寡筹略,功名安所存。 
五木思一掷,如绳系穷猿。枥中骏马空,堂上醉人喧。 
黄金久已罄,为报故交恩。闻君陇西行,使我惊心魂。 
与尔共飘飖,云天各飞翻。江水流或卷,此心难具论。 
贫家羞好客,语拙觉辞繁。三朝空错莫,对饭却惭冤。 
自笑我非夫,生事多契阔。蓄积万古愤,向谁得开豁。 
天地一浮云,此身乃毫末。忽见无端倪,太虚可包括。 
去去何足道,临歧空复愁。肝胆不楚越,山河亦衾裯。 
云龙若相从,明主会见收。成功解相访,溪水桃花流。

李白赠裴司马

感谢您访问本站。