horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白赠崔司户文昆季

双珠出海底,俱是连城珍。明月两特达,馀辉傍照人。 
英声振名都,高价动殊邻。岂伊箕山故,特以风期亲。 
惟昔不自媒,担簦西入秦。攀龙九天上,忝列岁星臣。 
布衣侍丹墀,密勿草丝纶。才微惠渥重,谗巧生缁磷。 
一去已十载,今来复盈旬。清霜入晓鬓,白露生衣巾。 
侧见绿水亭,开门列华茵。千金散义士,四坐无凡宾。 
欲折月中桂,持为寒者薪。路傍已窃笑,天路将何因。 
垂恩倘丘山,报德有微身。

李白赠溧阳宋少府陟

感谢您访问本站。