horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白赠溧阳宋少府陟 

李斯未相秦,且逐东门兔。宋玉事襄王,能为高唐赋。 
常闻绿水曲,忽此相逢遇。扫洒青天开,豁然披云雾。 
葳蕤紫鸾鸟,巢在昆山树。惊风西北吹,飞落南溟去。 
早怀经济策,特受龙颜顾。白玉栖青蝇,君臣忽行路。 
人生感分义,贵欲呈丹素。何日清中原,相期廓天步。

李白戏赠郑溧阳

感谢您访问本站。