horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白戏赠郑溧阳 

陶令日日醉,不知五柳春。素琴本无弦,漉酒用葛巾。 
清风北窗下,自谓羲皇人。何时到栗里,一见平生亲。

李白赠僧崖公

感谢您访问本站。