horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白游溧阳北湖亭望瓦屋山怀古赠同旅(一作赠孟浩然) 

朝登北湖亭,遥望瓦屋山。天清白露下,始觉秋风还。 
游子托主人,仰观眉睫间。目色送飞鸿,邈然不可攀。 
长吁相劝勉,何事来吴关。闻有贞义女,振穷溧水湾。 
清光了在眼,白日如披颜。高坟五六墩,崒兀栖猛虎。 
遗迹翳九泉,芳名动千古。子胥昔乞食,此女倾壶浆。 
运开展宿愤,入楚鞭平王。凛冽天地间,闻名若怀霜。 
壮夫或未达,十步九太行。与君拂衣去,万里同翱翔。

李白醉后赠从甥高镇

感谢您访问本站。