horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白荆门浮舟望蜀江

春水月峡来,浮舟望安极。正是桃花流,依然锦江色。
江色绿且明,茫茫与天平。逶迤巴山尽,摇曳楚云行。
雪照聚沙雁,花飞出谷莺。芳洲却已转,碧树森森迎。
流目浦烟夕,扬帆海月生。江陵识遥火,应到渚宫城。

李白上三峡

感谢您访问本站。