horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白至鸭栏驿上白马矶,赠裴侍御

侧叠万古石,横为白马矶。乱流若电转,举棹扬珠辉。
临驿卷缇幕,升常接绣衣。情亲不避马,为我解霜威。

李白荆门浮舟望蜀江

感谢您访问本站。