horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白岘山怀古

访古登岘首,凭高眺襄中。天清远峰出,水落寒沙空。
弄珠见游女,醉酒怀山公。感叹发秋兴,长松鸣夜风。

李白苏武

感谢您访问本站。