horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白苏武

苏武在匈奴,十年持汉节。白雁上林飞,空传一书札。
牧羊边地苦,落日归心绝。渴饮月窟冰,饥餐天上雪。
东还沙塞远,北怆河梁别。泣把李陵衣,相看泪成血。

李白经下邳圯桥怀张子房

感谢您访问本站。