horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白入彭蠡经松门观石镜,缅怀谢康乐题诗书游览之志

谢公之彭蠡,因此游松门。余方窥石镜,兼得穷江源。
将欲继风雅,岂徒清心魂。前赏逾所见,后来道空存。
况属临泛美,而无洲渚喧。漾水向东去,漳流直南奔。
空濛三川夕,回合千里昏。青桂隐遥月,绿枫鸣愁猿。
水碧或可采,金精秘莫论。吾将学仙去,冀与琴高言。

李白庐江主人妇

感谢您访问本站。