horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白金陵白杨十字巷

白杨十字巷,北夹湖沟道。不见吴时人,空生唐年草。
天地有反覆,宫城尽倾倒。六帝馀古丘,樵苏泣遗老。

李白谢公亭

感谢您访问本站。