horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白姑孰十咏·牛渚矶

绝壁临巨川,连峰势相向。乱石流洑间,回波自成浪。
但惊群木秀,莫测精灵状。更听猿夜啼,忧心醉江上。

李白姑孰十咏·灵墟山

感谢您访问本站。