horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白南奔书怀(一作自丹阳南奔道中作。萧士赟云是伪作)

遥夜何漫漫,空歌白石烂。甯戚未匡齐,陈平终佐汉。 
欃枪扫河洛,直割鸿沟半。历数方未迁,云雷屡多难。 
天人秉旄钺,虎竹光藩翰。侍笔黄金台,传觞青玉案。 
不因秋风起,自有思归叹。主将动谗疑,王师忽离叛。 
自来白沙上,鼓噪丹阳岸。宾御如浮云,从风各消散。 
舟中指可掬,城上骸争爨。草草出近关,行行昧前算。 
南奔剧星火,北寇无涯畔。顾乏七宝鞭,留连道傍玩。 
太白夜食昴,长虹日中贯。秦赵兴天兵,茫茫九州乱。 
感遇明主恩,颇高祖逖言。过江誓流水,志在清中原。 
拔剑击前柱,悲歌难重论。

李白诗集24

感谢您访问本站。