horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【题元丹丘山居】李白 

故人栖东山,自爱丘壑美。青春卧空林,白日犹不起。
松风清襟袖,石潭洗心耳。羡君无纷喧,高枕碧霞里。

李白题元丹丘颍阳山居

感谢您访问本站。