horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【题元丹丘颍阳山居】李白 

仙游渡颍水,访隐同元君。忽遗苍生望,独与洪崖群。
卜地初晦迹,兴言且成文。却顾北山断,前瞻南岭分。
遥通汝海月,不隔嵩丘云。之子合逸趣,而我钦清芬。
举迹倚松石,谈笑迷朝曛。益愿狎青鸟,拂衣栖江濆。

李白题瓜州新河,饯族叔舍人贲

感谢您访问本站。