horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【洗脚亭】李白 

白道向姑熟,洪亭临道傍。前有昔时井,下有五丈床。 
樵女洗素足,行人歇金装。西望白鹭洲,芦花似朝霜。 
送君此时去,回首泪成行。

李白劳劳亭

感谢您访问本站。