horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【劳劳亭】李白 

天下伤心处,劳劳送客亭。春风知别苦,不遣柳条青。

李白题金陵王处士水亭

感谢您访问本站。