horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【题嵩山逸人元丹丘山居】李白 

家本紫云山,道风未沦落。沉怀丹丘志,冲赏归寂寞。
朅来游闽荒,扪涉穷禹凿。夤缘泛潮海,偃蹇陟庐霍。
凭雷蹑天窗,弄影憩霞阁。且欣登眺美,颇惬隐沦诺。
三山旷幽期,四岳聊所托。故人契嵩颍,高义炳丹雘。
灭迹遗纷嚣,终言本峰壑。自矜林湍好,不羡朝市乐。
偶与真意并,顿觉世情薄。尔能折芳桂,吾亦采兰若。
拙妻好乘鸾,娇女爱飞鹤。提携访神仙,从此炼金药。

李白题江夏修静寺

感谢您访问本站。