horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【题江夏修静寺(此寺是李北海旧宅)】李白 

我家北海宅,作寺南江滨。空庭无玉树,高殿坐幽人。
书带留青草,琴堂幂素尘。平生种桃李,寂灭不成春。

李白题宛溪馆

感谢您访问本站。