horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【嘲鲁儒】李白 

鲁叟谈五经,白发死章句。问以经济策,茫如坠烟雾。 
足著远游履,首戴方山巾。缓步从直道,未行先起尘。 
秦家丞相府,不重褒衣人。君非叔孙通,与我本殊伦。 
时事且未达,归耕汶水滨。

李白惧谗

感谢您访问本站。