horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【题东谿公幽居】李白 

杜陵贤人清且廉,东谿卜筑岁将淹。宅近青山同谢脁, 
门垂碧柳似陶潜。好鸟迎春歌后院,飞花送酒舞前檐。 
客到但知留一醉,盘中只有水晶盐。

李白嘲鲁儒

感谢您访问本站。