horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【观胡人吹笛】李白 

胡人吹玉笛,一半是秦声。十月吴山晓,梅花落敬亭。
愁闻出塞曲,泪满逐臣缨。却望长安道,空怀恋主情。

李白军行

感谢您访问本站。