horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【闺情】李白 

流水去绝国,浮云辞故关。水或恋前浦,云犹归旧山。 
恨君流沙去,弃妾渔阳间。玉箸夜垂流,双双落朱颜。 
黄鸟坐相悲,绿杨谁更攀。织锦心草草,挑灯泪斑斑。 
窥镜不自识,况乃狂夫还。

李白代别情人

感谢您访问本站。