horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【怨情】李白 

美人卷珠帘,深坐颦蛾眉。但见泪痕湿,不知心恨谁。

李白代寄情

感谢您访问本站。