horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【学古思边】李白 

衔悲上陇首,肠断不见君。流水若有情,幽哀从此分。 
苍茫愁边色,惆怅落日曛。山外接远天,天际复有云。 
白雁从中来,飞鸣苦难闻。足系一书札,寄言难离群。 
离群心断绝,十见花成雪。胡地无春晖,征人行不归。 
相思杳如梦,珠泪湿罗衣。

李白思边

感谢您访问本站。