horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【自代内赠】李白 

宝刀截流水,无有断绝时。妾意逐君行,缠绵亦如之。 
别来门前草,秋巷春转碧。扫尽更还生,萋萋满行迹。 
鸣凤始相得,雄惊雌各飞。游云落何山,一往不见归。 
估客发大楼,知君在秋浦。梁苑空锦衾,阳台梦行雨。 
妾家三作相,失势去西秦。犹有旧歌管,凄清闻四邻。 
曲度入紫云,啼无眼中人。妾似井底桃,开花向谁笑。 
君如天上月,不肯一回照。窥镜不自识,别多憔悴深。 
安得秦吉了,为人道寸心。

李白秋浦感主人归燕寄内

感谢您访问本站。