horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【秋浦感主人归燕寄内】李白 

霜凋楚关木,始知杀气严。寥寥金天廓,婉婉绿红潜。 
胡燕别主人,双双语前檐。三飞四回顾,欲去复相瞻。 
岂不恋华屋,终然谢珠帘。我不及此鸟,远行岁已淹。 
寄书道中叹,泪下不能缄。

李白送内寻庐山女道士李腾空二首

感谢您访问本站。