horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【在浔阳非所寄内】李白 

闻难知恸哭,行啼入府中。多君同蔡琰,流泪请曹公。 
知登吴章岭,昔与死无分。崎岖行石道,外折入青云。 
相见若悲叹,哀声那可闻。

李白南流夜郎寄内

感谢您访问本站。