horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【南流夜郎寄内】李白 

夜郎天外怨离居,明月楼中音信疏。
北雁春归看欲尽,南来不得豫章书。

李白越女词五首

感谢您访问本站。