horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【鞠歌行(以下见《文苑英华》)】李白 

丽莫似汉宫妃,谦莫似黄家女。黄女持谦齿发高, 
汉妃恃丽天庭去。人生容德不自保,圣人安用推天道。 
君不见蔡泽嵌枯诡怪之形状,大言直取秦丞相。 
又不见田千秋才智不出人,一朝富贵如有神。 
二侯行事在方册,泣麟老人终困厄。夜光抱恨良叹悲, 
日月逝矣吾何之。

李白胡无人

感谢您访问本站。