horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【宣州长史弟昭赠余琴谿中双舞鹤诗以见志】李白 

令弟佐宣城,赠余琴谿鹤。谓言天涯雪,忽向窗前落。
白玉为毛衣,黄金不肯博。背风振六翮,对舞临山阁。
顾我如有情,长鸣似相托。何当驾此物,与尔腾寥廓。

李白题舒州司空山瀑布

感谢您访问本站。