horizontal rule

欢迎访问本站。

李白的诗下一首 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【题舒州司空山瀑布】李白 

断崖如削瓜,岚光破崖绿。天河从中来,白云涨川谷。
玉案赤文字,世眼不可读。摄身凌青霄,松风拂我足。

李白金陵新亭

感谢您访问本站。