horizontal rule

欢迎访问本站。

中庸全文 李白的诗句

李清照

长寿乐

南昌生日 

微寒应候,
望日边六叶,
阶[艹冥]初秀。
爱景欲挂扶桑,
漏残银箭,
杓回摇斗。
庆高闳此际,
掌上一颗明珠剖。
有令容淑质,
归逢佳偶。
到如今,
昼锦满堂贵胄。 

荣耀,
文步紫禁,
一一金章绿绶。
更值棠棣连阴,
虎符熊轼,
夹河分守。
况青云咫尺,
朝暮入承明后。
看彩衣争献,
兰羞玉酎。
祝千龄,
借指松椿比寿。 

唐诗300首 论语

李清照-点绛唇

感谢您访问本站。