horizontal rule

欢迎访问本站。

更多李清照词

李清照

渔家傲

天接云涛连晓雾,
星河欲转千帆舞;
彷佛梦魂归帝所,
闻天语, 
殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,
学诗漫有惊人句;
九万里风鹏正举,
风休住, 
蓬舟吹取三山去。

唐诗300首 论语

李清照-渔家傲

感谢您访问本站。