horizontal rule

欢迎访问本站。

下一页 论语 史记 唐诗300首四书五经

宋词欣赏: 宋代诗文名篇佳作,每日一篇

昨天 九月十四 明天

雪梅香

柳永

 

景萧索,危楼独立面晴空。动悲秋情绪,当时宋玉应同。

渔市孤烟袅寒碧,水村残叶舞愁红。楚天阔,浪浸斜阳,千里溶溶。

临风想佳丽,别后愁颜,镇敛眉峰。可惜当年,顿乖雨迹云踪。

雅态妍姿正欢洽, 落花流水忽西东。无憀恨,相思意,尽分付征鸿。

相关阅读:全宋词 宋词三百首 宋词欣赏

尾犯

感谢您访问本站。