horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白子夜吴歌·秋歌

长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。 
何日平胡虏,良人罢远征。

李白子夜吴歌·冬歌

感谢您访问本站。