horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

李白对酒行

松子栖金华,安期入蓬海。此人古之仙,羽化竟何在。 
浮生速流电,倏忽变光彩。天地无凋换,容颜有迁改。 
对酒不肯饮,含情欲谁待。

李白估客行

感谢您访问本站。