horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【题宛溪馆】李白 

吾怜宛溪好,百尺照心明。何谢新安水,千寻见底清。
白沙留月色,绿竹助秋声。却笑严湍上,于今独擅名。

李白题东谿公幽居

感谢您访问本站。