horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【代秋情】李白 

几日相别离,门前生穞葵。寒蝉聒梧桐,日夕长鸣悲。
白露湿萤火,清霜凌兔丝。空掩紫罗袂,长啼无尽时。

李白对酒

感谢您访问本站。