horizontal rule

欢迎访问本站。

李白诗集下一页 李白 李清照 柳永 秦观 唐诗300首 论语

【对酒】李白 

蒲萄酒,金叵罗,吴姬十五细马驮。青黛画眉红锦靴,
道字不正娇唱歌。玳瑁筵中怀里醉,芙蓉帐底奈君何。

李白怨情

感谢您访问本站。